Informació legal

D'acord amb allò que estableix la Llei de Transparència, aquesta entitat declara que rep de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya una subvenció pública anual per manteniment de senders, la quantitat de la qual es detalla en el resum econòmic anual.