Informació legal

D'acord amb allò que estableix la Llei de Transparència, aquesta entitat declara que rep de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya una subvenció pública anual per manteniment de senders i de l'Ajuntament de Puigpelat, la quantitat de les quals es detallen en el resum econòmic anual.